خـون بهـا چون طفل که از خوردن داروست پریشان با دوست پریشانم و بی دوست پریشان ابرو به هم آورده و گیسو زده بر هم چون ابر که بر گنبد مینوست پریشان مجموعه ناچیز من آشفته او باد آن کس که وجودم همه از اوست پریشان دست و دل من بر سر این سلسله لرزید در جنگل گیسوی تو آهوست پریشان آرامش دریای مرا ریخته بر هم ماهی که پری خوست، پری روست، پریشان با حوصله تنگ و دل تنگ چه سازم با دوست پریشانم و بی دوست پریشان شاعر: علیرضا بدیع http://bloodmoney.mihanblog.com 2020-02-20T20:08:39+01:00 text/html 2017-04-24T19:40:02+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده کار جدید؛ راه جدید http://bloodmoney.mihanblog.com/post/208 بیشتر از دو سال از آخرین مطلبی که برای این وبلاگ نوشتم گذشته است. اگرچه در این مدت، یا وقت نداشتم یا حوصله نداشتم که مطلب جدید بنویسم، ولی مکرر مراجعه کردم و نوشته های قبلی را با خودم مرور کردم. خیلی ارزشمند است که آدم بتواند سیر فکری و عقلی و منطقی و روحی خودش را مرور کند و درس ها و تجربه هایی را برای خود زنده کند.<br><br>بارها موضوعاتی را برای نوشتن مشخص کردم و حتی واژه ها و جمله ها را در ذهنم کنار هم گذاشتم. گاهی از نتیجه راضی بودم؛ گاهی هم نبودم. به هر حال، قسمت این بود که امروز، در یک شرایط جدید این مطلب را بنویسم. سعی می کنم خیلی سخت نگیرم؛ چون گاهی مانع نوشتن می شود. گاهی به خاطر اینکه یک واژه مناسب پیدا نمی کنم، کل جمله یا حتی کل بند را پاک می کنم!<br><br>مدت ها اصرار داشتم که حتما نوشته هایم خوانده شود و با دقت هم خوانده شود؛ با همان دقتی که نوشته شده است؛ ولی حالا که می بینم نوشته هایم برای خودم مفیدتر است تا برای دیگران، کاری به این کارها ندارم. هر کس خواند و به دردش خورد، برای ما دعا کند.<br><br><div align="center">***<br></div><br>کار، عار نیست. هر چه که باشد، وقتی خیری برای مردم داشته باشد، ارزشمند است؛ و اگر نیت خدایی داشته باشد، عبادت. شاخص خوب بودن انسان که شغل خاص داشتن نیست. شاخص، تقواست؛ که اگر داشته باشی، ساده ترین کارگر این مملکت هم باشی، به پزشک زبردستی که وقت کار، خدا را فراموش می کند، سروری. معنایش این است که اگر تقوا داشته باشی، فرقی نمی کند که چه شغلی داشته باشی؛ اگر هم تقوا نداشته باشی، باز هم فرقی نمی کند که چه شغلی داشته باشی!<br><br>من شش سال کارمند یک شرکتی بودم. تجربه های خوبی به دست آوردم و با آدم های متفاوتی آشنا شدم. اعتقادات و روحیات و عادات عجیب و غریبی هم از بعضی ها دیدم که قبلاً ندیده بودم. قطعاً این تجربه ها و شناخت ها، یک روزی خواهد رسید که حکمتش برایم روشن می شود.<br><br>کارمند بودن، گاهی معنایش می شود خرج کردن عمر و روح و جسم و همه استعدادها و توانایی ها و نعمت هایی که داریم، برای اینکه یک عده کمی به منافع بیشتری برسند؛ منافعی که خیلی وقت ها حقشان نیست. تحمل این فضا برای آدم خیلی سخت است. همین که صرف رشد و ترقی یک عده بی لیاقات (یا در واقع، خرج تنزل و سقوط بیشترشان) شوی، این برایت زجرآور خواهد بود.<br><br>کارمندی خوب و مقدس هم داریم؛ اما کارمندی که من در این شش سال تجربه کردم، از نوع خوبش نبود. این بود که باید تمام می شد؛ که شد الحمد لله.<br><br>برای یادآوری به خودم می نویسم که، استخاره گرفتم و این آیه آمد:<br><br><b>ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَهٍ<br>ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا<br>إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَقُورٌ رَحِیمٌ</b><br>(آیه 119 سوره نحل)<br><br>یقین کردم که فکرم درست است. ماندنم در شرکت، گویا معصیتی بود که مرتکب می شدم و توبه آن هم خداحافظی با شرکت بود. نتیجه توبه هم که رحمت و غفران است.<br><br>الان که الحمد لله حالم خیلی خوب است. اگر گناهم کمتر بود، از این هم بهتر می شد. در حال حاضر هم در کنار دوستان قدیمی و جدید، به پخت و پز انواع آبگوشت بزباش مشغول هستیم و دور هم خیلی خوش می گذرد.<br><br>شب عید مبعث پیامبر رحمت، دلم پر می کشد مدینه.<br>ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد...<br>باران می بارد. شکر.<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-02-15T07:00:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده ماه مجلس http://bloodmoney.mihanblog.com/post/207 از وقتی محمدحسن به دنیا آمد، می خواستم مطلبی بنویسم به یمن قدم مباركش؛ ولی خستگی ذهنی ناشی از كار و كارهای عقب افتاده و پراكندگی فكر، باعث شد دستم به نوشتن نرود. تماشای شاهكار مجید مجیدی باعث شد راغب بشوم یك مطلب جدید بنویسم.<br><br>سرتاسر این فیلم، محمدحسن جلوی چشمم بود. دلم می خواست محمدحسن این شكلی باشد؛ شبیه پیامبر (ص)؛ همانگونه كه همنام پیامبر (ص) و همنام شبیه ترین فرد به پیامبر (ص) است. محمدحسن، لبیكی است به جانب رسول الله (ص) است كه فرمود «تناكحوا تناسلوا تكثروا، فانی اباهی بكم الامم یوم القیامة».<br><br>محمد حسن، میوه دل من و پاره تن من است و من او را بی نهایت از این جهت دوست دارم؛ ولی هر بار كه به این فكر می كنم كه این بچه چقدر پاك و معصوم متولد شده و به من هدیه شده، طوری به وجد می آیم كه انگار خودم به این پاكی و عصمت و نورانیت رسیده ام! محمدحسن برای من امید تازه ایست؛ از این جهت كه می تواند روز قیامت دستگیر پدرش باشد.<br><br>***<br><br>قسمت شد شب جمعه گذشته فیلم محمد (ص) اثر مجید مجیدی را ببینم. اینكه می گویم قسمت شد، واقعا قسمت شد؛ چون این بلیت دست به دست چرخیده بود تا به دست من رسیده بود. فكر می كنم من اولین كسی باشم كه بعد از تماشای این فیلم در وبلاگ خودم مطلبی درباره آن می نویسم.<br><br>اكران مخصوص عوامل فیلم و سینماگران و مطبوعات سینمایی بود. مجید مجیدی هم در سالن حضور داشت و من قبل از تماشای فیلم یك دیدار هم با او داشتم. شخصیتی آرام و متین دارد و پیداست كه از آن آدم هایی است كه سرش به تنش می ارزد. امیدوارم در این مسیر موفق و ثابت قدم باشد.<br><br>درباره فیلمی حرف می زنم كه سی میلیون دلار خرج برداشته است؛ ولی خیلی بیشتر از سی میلیارد دلاری كه امریكا بخواهد برای ضربه زدن به اسلام و چهره پیامبر (ص) خرج كند، اثر دارد. بازیگری خوب، كارگردانی خوب، جلوه های ویژه خوب، حتی فیلمنامه خوب، هیچ كدام تضمینی برای اثرگذاری عمیق یك فیلم در این حد و اندازه ها نیستند. این فیلم چیزی اضافه بر این ها دارد و آن عبارت است از یك داستان حقیقی الاهی؛ كه این داستان، حكم داستان كل تاریخ را دارد؛ از ازل تا ابد؛ كه همت بلند و نیت صادق و هنر مجید مجیدی و كسانی كه با او همراهی كرده اند هم به بیان زیبا و دلنشین این داستان كمك كرده و این سطح از اثرگذاری را به وجود آورده است. اگر این داستان افسانه بود و تخیل، هرگز اینقدر به دل نمی نشست.<br><br>حسن انتخاب بازه زمانی عامل الفیل تا دوازده سالگی پیامبر (ص)، بعد از تماشای فیلم برای مخاطبان مشخص می شود. این بازه زمانی، چند ویژگی دارد:<br><br>- یكی اینكه در این دوره معجزاتی اتفاق افتاده كه علاوه بر اینكه به حفظ جان پیامبر (ص) كمك كرده و گواهی رسالت ایشان بوده، برای بشر امروز نشانه های روشنی در مورد تاریخ و گذشته و سرنوشت آن در بر دارد و حیف كه تا كنون به اندازه كافی به آن پرداخته نشده است.<br><br>- دیگر اینكه پرداختن به شخصیت پیامبر (ص) در این دوره و وقایعی كه در آن می گذرد، می تواند به تحلیل و برداشت درست تر از تاریخ اسلام در دوره های بعدی -نظیر دوره ای كه در فیلم مرحوم مصطفی عقاد می بینیم- كمك كند.<br><br>- دیگر اینكه این دوره، دربردارنده حقایق مهمی درباره جریان های مسیحی و یهودی و مواجهه و نسبت این دو آیین و پیروان آن ها با اسلام و شخصیت پیامبر (ص) است. دشمنی دشمنان پیامبر هم، به خصوص كینه و فتنه یهودیان، در این دوره شكل می گیرد و در این فیلم، به روشنی به آن پرداخته شده و پاسخ آن هم داده شده است. علاوه بر این، در این فیلم، به معارفی از این دو آیین پرداخته می شود كه برای پیروان این دو آیین، گواهی آشكاری است بر حقانیت رسالت پیامبر (ص) و بر تكامل این دو آیین با ظهور اسلام.<br><br>- دیگر اینكه شخصیت های مادر بزرگوار پیامبر (ص) حضرت آمنه (س)، دایه پیامبر (ص) حضرت حلیمه (س)، پدربزرگ پیامبر (ص) حضرت عبدالمطلب (ع)، عموی پیامبر (ص) حضرت ابوطالب (ع) و شخصیت هایی نظیر این بزرگواران، در این دوره، نقش های حیاتی داشته اند كه در تاریخ، به خصوص تاریخی كه غیرشیعه روایت كرده، مورد كم لطفی و حتی گاهی ظلم واقع شده است.<br><br>این فیلم اثبات می كند كه می توان سینمای دینی به معنای واقعی داشت. شوم و شیطانی و غربی دانستن سینما و همه هنرهای ضمنی آن، پاك كردن صورت مسأله است كه سه گروه مرتكب آن می شوند: یكم آنهایی كه نمی دانند، دوم آنهایی كه می دانند ولی نمی توانند، سوم آنهایی كه هم می دانند و هم می توانند؛ ولی نمی خواهند. این فیلم همچنین اثبات می كند كه سینمای ایران می تواند از نظر فنی به آثار هالیوود نزدیك شود؛ از نظر محتوا هم كه تردیدی نبوده و نیست كه آنچه ما در چنته داریم، ابلیس و همه ایادی او روی هم ندارند.<br><br>لحظه لحظه فیلم، به محبت و عشق ما به پیامبر (ص) و احترام و ارادت هر انسانی نسبت به ایشان می افزاید. در طول این فیلم، مكرر اشك خواهید ریخت. وقتی سكانس آخر رسید، بعد از حدود سه ساعت و ربع، من گمان می كردم همین مقداری كه تا الان دیده ام از فیلم باقی مانده است. تا پایان تیتراژ پایانی هم كسی از جایش بلند نشد؛ با اینكه بیشترشان مخاطب خاص و عوامل فیلم بودند!<br><br>خوش به حال مجید مجیدی كه چنین همت بلند و هنر والایی داشته و توانسته لبخند رضایت بر لبان پیامبر (ص) و حضرت زهرای مرضیه (س) بنشاند. دوست داشتم بعد از فیلم دوباره با او دیدار كنم و هم خدا قوتی بگویم و هم اینكه بخواهم دعا كند ما هم بتوانیم اینطور در چشم پیامبر (ص) و بانوی دو عالم (ص) جا كنیم.<br> text/html 2014-10-27T07:30:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده اول آقای روحانی باید پاسخگو باشد؛ بعد نیلی! http://bloodmoney.mihanblog.com/post/206 <div align="center"><font color="#339999">این مطلب، بخش كوچكی از مطلب مفصل تری است كه برای درج در یكی از سایت های خبری نوشته ام. به دلیل اهمیت و فوریت موضوع، این بخش كوتاه روی این وبلاگ منتشر می شود و در صورتی كه مابقی مطلب در زمان مناسب و بدون سانسور روی سایت خبری مذكور كار نشود، مطلب بعدی مكمل این مطلب خواهد بود و مطالب حائز اهمیتی در بر خواهد داشت. صرفاً برای روشن شدن سندیت این مطلب برای مخاطبان، عرض می كنم كه بنده به عنوان جانشین از اواخر سال هشتاد و پنج و به عنوان&nbsp;مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشكده های فنی دانشگاه تهران در سال هشتاد و هشت، به طور مستقیم با آقای نیلی و جریانی كه ایشان به آن تعلق دارد، و با تیم كاری ایشان، به صورت مداوم كار كرده ام و خیلی مواردی كه در مورد آقای نیلی برای خیلی ها كد به حساب می آید، برای من خاطره است!</font><br><br>***<br></div><br>انتخاب آقای نیلی برای وزارت علوم از این جهت برای من تعجب آور و مضحك بود كه فكر نمی كردم آقای روحانی كسی را به عنوان وزیر معرفی كند كه در عمل نشان داده است كه حتی برای مدیریت یك دانشكده هم مناسب نیست. در مورد آقای نیلی در مطالب بعدی بیشتر صحبت خواهم كرد؛ ولی اول در مورد دولت و آقای روحانی نكاتی كه فكر می كنم مهم هست ذكر می كنم.<br><br><b>متأسفانه آقای روحانی كه جزو منتقدین تند و تیز رفتارهای آقای احمدی نژاد بوده و هست، با این انتخاب خود نشان داد كه در لجاجت و استبداد رأی و تقسیم بندی كردن نخبگان كشور به خودی و غیرخودی، استاد احمدی نژاد است. همان رفتارهای احمدی نژاد دارد با شكل ظاهری شیك تر و با یك ژست روشنفكری و نخبگانی و دیپلماتیك تكرار می شود؛ وگرنه باطن كار با آنچه در گذشته از احمدی نژاد -به خصوص در جریان اصرار بر حفظ جایگاه اسفندیار رحیم مشایی- دیدیم، تفاوتی ندارد.</b> <br><br>به نظر من این نكته بسیار ظریفی است كه باید مورد توجه نخبگان و ملت قرار بگیرد. مردم باید بدانند كه نسبت به گذشته، فقط شكل ظاهری و پوشش كارها عوض شده و در باطن همان مسیری طی می شود كه در گذشته طی می شد و حتی در بعضی موارد، اشتباهات و انحرافات بزرگتری هم وجود دارد كه خوب؛ جز با تعمق و دقت نظر، كشف نمی شود. بنابراین، فراتر از اینكه آقای نیلی چه كسی است و باید وزیر بشود یا نشود، این رفتار آقای روحانی است كه مورد انتقاد و اعتراض بنده است.<br><br>آقایان توفیقی، میلی منفرد، فرجی دانا، نیلی و تعداد قابل توجه دیگری از استاتید دانشگاه تهران -كه حضور اساتید دانشكده فنی در این جمع پررنگ تر هم هست- به نوعی اعضای یك باند سیاسی در دانشگاه -در پایگاه دانشكده فنی- هستند كه به نظر می رسد هسته مركزی این باند سیاسی، در دوره دولت های ششم و هفتم در دانشگاه تهران شكل گرفته باشد؛ به خصوص در زمانی كه آقای فرجی دانا رییس دانشگاه تهران بوده است. بنابراین، <b>همه اشكالات اساسی كه در آقایان توفیقی و میلی منفرد و فرجی دانا وجود داشت -كه مانع رأی اعتماد برای ایشان می شد- عیناً در آقای نیلی هم وجود دارد؛ به اضافه اینكه آقای نیلی به مراتب از نظر شخصیتی و توان و رفتار مدیریتی، از سایر این آقایان ضعیف تر است و از نظر من، ایشان حتی به درد تدریس در دانشگاه هم نمی خورد؛ چون ویژگی های شخصیتی اساسی یك استاد دانشگاه را هم ندارد.</b><br><br>بنابراین، موضعی كه باید در برابر این انتخاب آقای روحانی اتخاذ كرد، باید این باشد كه <b>پشت پرده وزارت علوم چه می گذرد یا قرار است چه بگذرد كه شما حاضر شده اید برای بقای این باند و جریان خاص در رئوس قدرت این وزارت خانه و زیرمجموعه هایش، چنین انتخاب ضعیفی بكنید؟ چه كسی قرار است در پشت پرده این وزارت خانه، خلأ وجود وزیری شایسته و لایق را پر كند؟ و اساساً خواسته ها و انتظارات شما از وزارت علوم چیست كه جز با فردی كه متعلق به این جریان خاص باشد، این خواسته ها و انتظارات محقق نمی شود؟ چرا شخصی انتخاب شده كه حتی برای ریاست دانشگاه تهران هم مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفت؟</b> دیگر بماند كه پیام های مكرر از طرف خودی هایتان به شما رسیده كه ایشان قابل دفاع در صحن مجلس نیست و رأی اعتماد نخواهد آورد! text/html 2014-08-02T09:50:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده سبک زندگی اسلامی؛ تضمین کننده عالی ترین سطح تأمین نیازهای انسان http://bloodmoney.mihanblog.com/post/204 <i>این مطلب، ابتدا نظری بود که ذیل خبری در سایت «فرهنگ نیوز» (<a href="http://www.farhangnews.ir/content/83827" target="_blank" title="">+</a>) نوشتم؛ اما از گذاشتن نظر منصرف شدم و تصمیم گرفتم اینجا منتشرش کنم.</i><br><br>در شریعت ما، تحریک جنسی حداقل و تأمین جنسی حداکثر است و به این ترتیب، میل جنسی در مسیر سعادت و رشد بشریت قرار می گیرد. در غرب، تحریک جنسی حداکثر و تأمین جنسی حداقل است و آثار این رویکرد ضدانسانی، در سبک زندگی و انحراف های جدیدشان -مثل خیانت و جدایی و همجنس گرایی و آزار و اذیت و خشونت و جرم و جنایت و غیره- به وضوح دیده می شود.<br><br>ازدواج دائم و ازدواج موقت، هر دو در اسلام به شکلی تعبیه شده اند که تأمین جنسی زن و مرد به حداکثر برسد و خانه زن و مرد مسلمان، به جایگاهی امن و آرام و پرلذت تبدیل شود. با ازدواج دائم و ازدواج موقت که لوازم و مقدماتی نیاز دارد (از جمله مهریه، اذن پدر، خطبه، شاهد و ...)، فطرت و عزت و احترام و خوشبختی امروز و آینده و سلامتی جسم و روح زن و مرد تأمین می شود.<br><br>در روش اسلام، زن تحقیر نمی شود؛ چون در معرض طمع و سوء استفاده قرار نمی گیرد و وسیله و ابزار و کالا انگاشته نمی شود. در روش اسلام، مرد هم تحقیر نمی شود؛ چون برای رفع نیاز خود، مجبور به حیله و دروغ و تطمیع و تهدید و گدایی و هزینه دادن و مخفی شدن و هزار حقارت دیگر نمی شود.<br><br>در روش اسلام، تأمین نیازهای عاطفی و جنسی، در زمان مناسب و در مکان مناسب و به زیباترین و اثربخش ترین شکل ممکن اتفاق می افتد و نه زن و نه مرد، نگران انباشته شدن نیازهایشان و هزینه دادن ها و تحقیر شدن ها و دست و پا زدن ها و ناکام ماندن ها برای رفع نیازهای اساسی خود نیستند.<br><br>در روش غرب، خانه برای زن و مرد جایی است که بیشترین نیازها در آن شعله می کشد و جسم و روح انسان آماده دریافت پاسخ این نیازهاست؛ ولی کمترین تأمین و برآورده شدن نیازها در آن اتفاق می افتد؛ در عوض، زن و مرد برای تأمین نیازهای خود، از جمله نیاز جنسی، باید بیرون از خانه و خانواده دست و پا بزنند و در فضایی پرخطر و غیرقابل اطمینان و غیرانسانی، سرپوشی روی نیازهای برآورده نشده و انباشته شده خود بگذارند و هیچ گاه احساس رضایت و تأمین کامل نیاز و آسودگی جسم و روح نکنند؛ چون اساسا اینگونه نیازها جز در فضایی آرام و امن و عاطفی در خانه و خانواده برآورده نمی شود.<br><br>اگر شریعت اسلام ناب به صورت جامع و کامل به مردم معرفی شود و انطباق آن با فطرت و نیازها و مسیر سعادت انسان به صورتی شفاف و روشن و زیبا نشان داده شود، نه مسلمانان، بلکه همه ابناء بشر به این سبک زندگی معتقد خواهند شد و به آن عمل خواهند کرد. text/html 2014-07-01T09:30:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده خانه یا ویرانه؟! http://bloodmoney.mihanblog.com/post/203 درست كردن انواع كارگروه و بنیاد و خانه و شورای ساماندهی برای پیش بردن كارهایی كه باید به صورت عادی و طبق رویه طبیعی دستگاه های حاكمیتی كشور انجام شود، ترفندی است برای سر كار گذاشتن ملت و منحرف كردن ذهن ها و فرستادن من و شما پی نخود سیاه. پشت پرده این نمایش هم هدف های دیگر و رویكردهای دیگر پیگیری می شود و من و شما متحیر می مانیم كه چی می خواستیم؛ چی شد!<br><br>چندی پیش، رونمایی از مانتوهای ورزشگاهی خانه مد خبرساز شد (<a href="http://www.farhangnews.ir/content/80179" target="_blank" title="">+</a>). مانتوهایی كه كوچكترین انطباقی با معیارهای دینی و فرهنگی ما ندارد، به عنوان «مد ایرانی اسلامی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران» و تحت نظارت مستقیم «بنیاد ملی مد و لباس» معرفی شده است. <b>همه جنبه های منفی غیر قابل چشم پوشی این (به اصطلاح) مانتوها یك طرف؛ توهین به كلمه مقدس «الله» و پرچم مقدس كشور هم یك طرف!</b> برداشتن نشان «الله» از روی پرچم و گذاشتن عكس جانوری كه گفته می شود یوزپلنگ ایرانی است و درست كردن لباسی جلف و نازیبا با این پرچم تحریف شده كه برای تبرج و جلب توجه نامحرمان كاربرد دارد، حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد. حاشا به مسلمانی و غیرت ملی كسانی كه به هر شكلی در این اتفاق مؤثر بوده اند!<br><br>در صفحه خبر رونمایی از این مانتوها در سایت خانه مد ایرانی (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1241" target="_blank" title="">+</a>) نوشته شده: «پوشش های ارائه شده همگی کد شیما را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده اند» و برای توجیه تولید و عرضه این لباس نوشته اند: «عواید حاصل از تولید و فروش این مانتوها برای حمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی های آسیایی اختصاص خواهد یافت»!<br><br>نكته طنز این قصه غم انگیز اینجاست كه در همین سایت، در صفحه ای با عنوان «قاچاقچیان لباس، مشکل بزرگ طراحی و تولید پوشاک ملی» (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1248" target="_blank" title="">+</a>) اینگونه نوشته شده: «ظرف هفته گذشته، خانه مد ایرانی با همکاری گروهی از طراحان و دوزندگان داخلی، از طرح های مانتوهای ایرانی اسلامی تحت عنوان «مانتوهای ورزشگاهی» رونمایی کرد. این پوشش ها که با الهام گرفتن از پرچم پر افتخار ج.ا.ایران، تصاویری از یوز ایرانی و نماد هایی از توپ جام جهانی تهیه و به صورتی نوین ارائه شد، به سرعت مورد هجوم قاچاقچیان پوشاک قرار گرفت. این گروه با استفاده از امکانات گسترده خود سعی کرده اند چراغ هایی را که در حال روشن کردن فضای مد و لباس کشور هستند با تند باد سرمایه های حاصل از درآمد های نامشروع خود خاموش کنند. در این راه متأسفانه برخی رسانه های داخلی نیز بدون آگاهی از واقعیت های پشت پرده، دیدگاه های یکسویه و هدفدار آنها را منعکس ساخته اند»!<br><br>ببینید این همه اعتماد به نفس را به خاطر یك طراحی مفتضحانه! و ببینید این همه ادعا را درباره بازار پوشاك و فضای مد و لباس كشور، از طرف كسانی كه حتی توانایی طراحی یك مانتوی زیبا و قابل قبول و در چاچوب فرهنگ و مذهب كشور را هم ندارند! و ببینید این همه توهین را به شعور مخاطب؛ وقتی كه این مانتوها ایرانی اسلامی و در چارچوب جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود!<br><br>سایت خانه مد ایرانی ارزش وقت گذاشتن و بازدید كردن ندارد؛ ولی صرفا برای روشن شدن عقبه و پشت پرده و سوابق اینگونه اتفاق ها، بد نیست به چند مورد نگاه بیندازید. <b>به خاطر زشتی و زنندگی تصاویری كه در این سایت می بینید عذرخواهی می كنم.</b><br><br>در صفحه خانگی این سایت (<a href="http://www.khanehmod.com/" target="_blank" title="">+</a>)، عكسی با عنوان «مهمانی رنگ ها» قرار دارد كه وقتی روی آن كلیك می كنید (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1192" target="_blank" title="">+</a>)، تصویر زنی با لباسی تحریك كننده و آرایش زننده در سطح شهر را می بینید كه در مقابل آن نوشته شده: «بهار از راه رسید و با خود کلکسیونی از رنگ ها را به همراه آورد. رنگ های تیره و سرد را از تن برکنید و از رنگین کمان برای لباس هایتان رنگ انتخاب کنید»!<br><br>باز در صفحه خانگی، عكس یك خانم طراح لباس با عنوان «بازگشت به بهشت با مد جذاب زنانه سیب» (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1197" target="_blank" title="">+</a>) به نمایش گذاشته شده كه در این عكس، این خانم روسری بر سر ندارد(!) و وقتی روی آن كلیك می كنید، با عكس هایی روبرو می شوید كه به درد صفحه «آزادی های یواشكی» می خورد! در این عكس ها پوشیدن مانتوی كوتاه و ساپورت و باز بودن یقه و نمایش دادن موها و پوشیدن كفش نامناسب و بدون جوراب در فضای عمومی، با عنوان «بازگشت به بهشت»(!) تبلیغ شده است.<br><br>در صفحه كیف و كفش زنانه (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1198" target="_blank" title="">+</a>)، بی كیفیت ترین و زشت ترین و بنجل ترین نوع كفش های پاشنه بلند و روبازی كه صرفاً برای خودنمایی و جلب توجه كاربرد دارد و آسیب های جسمی شدیدی هم برای زنان در پی دارد، به عنوان مد كفش معرفی شده است. خانه مد ایرانی مبلغ و مروج مدهای خارجی است؛ نه طراح و سازنده و سامان دهنده مد ایرانی اسلامی. بخش «لباس های مجلسی زنانه» (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1002" target="_blank" title="">+</a><a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1198" target="_blank" title=""></a>) این سایت هم نماینده همین واقعیت است.<br><br>در بخش لباس های خاص و متفاوت (<a href="http://www.khanehmod.com/view.php?kindex=1058" target="_blank" title="">+</a>) هم یك سری لباس هیولا(!) به نمایش گذاشته شده و ادعا شده كه این طرح ها، «ایستادگی و پایداری را به مخاطب نشان می دهد»! چنین سخن گزافی در محضر ملتی كه اسوه مقاومت و پایداری است، هم خیلی خنده دار است و هم خیلی گریه دار!<br><br>خوشبختانه به قدری كارهای خانه مد ایرانی ضعیف و پست است كه من نگران بزرگ شدن و بیشتر شناخته شدن آن با انتشار این مطلب نیستم. نگرانی من همان نكته ایست كه در بند اول این متن گفتم. اینكه برای حل و فصل هر مشكل و معضلی یك گارگروه یا شورای ساماندهی یا خانه یا بنیاد تشكیل می دهند، كلاه گشادی است كه سر ملت می گذارند و به این شكل، از مسئولیت و پاسخگویی فرار می كنند و گاهی هم مقاصد و منافعی غیر از خواست ملت و رهبری را پیگیری می كنند.<br><br><b>برای درست شدن وضعیت حجاب و عفاف و پوشش و نزدیك شدن به معیارهای تمدن ایرانی اسلامی، نیازی به تشكیل صد جور كارگروه و خانه و بنیاد نیست! همه دستگاه ها باید به وظیفه خود عمل كنند؛ یعنی همان چیزی كه در قانون 26 ماده ای تصریح شده است؛ همین!</b><br><br>از این باب كه «ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان»، «خانه مد ایرانی» و خیلی جاهای دیگری كه كمی خوب تر یا بدتر در این زمینه ها كار می كنند باید تعطیل شوند. اگر كسی دوست داشت، می تواند در بخش نظرات، گفته های بنده را تأیید یا رد كند.<br><br><hr>1. عكس هایی از صفحات سایت خانه مد ایرانی مستند شده كه اگر تغییری در محتوای سایتشان ایجاد كردند، قابل عرضه به مخاطبان باشد.<br>2. در همین چند عبارتی كه از سایت خانه مد ایرانی در متن آورده ام، ده ها غلط نگارشی وجود داشت! این است توانمندی و عرضه كسانی كه قرار است در چارچوب تمدن ایرانی اسلامی برای من و شما لباس (كه راهبردی ترین كالای فرهنگی دنیاست) طراحی كنند!<br>3. استفاده از این مطلب با ذكر منبع و بدون ویرایش مانعی ندارد؛ بلكه توصیه هم می شود.<br> text/html 2014-06-09T05:30:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده آینده جمعیت کشور: غلبه جمعیتی خانواده های مذهبی و ولایتی http://bloodmoney.mihanblog.com/post/202 بافت جمعیتی کشور در آینده بسیار متفاوت خواهد بود نسبت به آنچه امروز می بینیم. بدون تردید، آینده کشور متعلق به فرزندان خانواده های متدین و مذهبی و ولایتی است؛ چون خانواده هایی که اینگونه نیستند، هیچ اعتقاد و تمایلی به فرزندآوری ندارند و بار جوان نگه داشتن جمعیت کشور، به دوش خانواده های مذهبی و ولایتی است. وعده الاهی هم اینگونه است که هر کس برای رضای پروردگار باری به دوش بکشد، یاری خواهد شد و در این مسیر ثابت قدم خواهد بود و به آسانی و راحتی می رسد و سعادتمند و رضایتمند می گردد و آینده متعلق به او خواهد بود.<br><br>اگر همین روندی که در فرهنگ و سبک زندگی خانواده های بی دین و غرب زده کشور می بینیم، به همین ترتیب پیش برود، طی دو تا سه دهه آینده، شاهد کمرنگ شدن حضور این خانواده ها و این مردمان در عرصه های اجتماعی خواهیم بود. این خانواده ها در آینده ذلیل و ضعیف خواهند بود. این خانواده ها حتی قادر به مدیریت و تأمین نیازهای اساسی و اولیه خود هم نخواهند بود. این خانواده ها کم کم فرو می پاشند؛ چون در سبک زندگی اینگونه افراد، همه نیازها و هدف ها و همه لذت ها و خوشی ها در بیرون خانواده تعریف می شود و طبعاً در فضای خانواده، چیزی جز زحمت و رنج برایشان باقی نمی ماند.<br><br>با یک توله سگ انس می گیرند و به او دل می بندند. با سیگار به آرامش می رسند و با عرق سگی خوش می گذرانند. بیشتر وقتشان صرف خودآرایی برای چشم های هیز غریبه ها می شود و در مقابل، نگاه همسرشان مجذوب زن های هرزه خیابانی است. حریم خصوصی ندارند. به هر قیمتی پول به جیب می زنند و برای هر چیز پست و بی ارزشی هزینه می کنند و اسیر و گرفتار دارایی هایشان و در حسرت نداشته های بی پایانشان هستند. به هیچ اصولی پایبند نیستند و به فراخور هوای نفس، تغییر عقیده می دهند. چون ایمان به زندگی ابدی اخروی ندارند، دست و پا می زنند تا در این دنیای فانی، یک ذره ناچیز هم که شده، بیشتر لذت ببرند و کمتر رنج بکشند...<br><br>فرزندان ما اگرچه شاهد پوشش پر زرق و برق و خوشی های ظاهری زندگی این مردمان خواهند بود و اگرچه ممکن است اثر منفی بگیرند، اما در مقابل، شاهد انحطاط و فروپاشی این آدم ها و خانواده ها و زندگی هایشان هم خواهند بود و درس و عبرت خواهند گرفت.<br><br>اگر این خانواده ها به عاقبت این سبک زندگی بیندیشند و عبرت بگیرند و به مسیر درست زندگی برگردند، ما پیروزیم؛ و اگر بر این روش نادرست زندگی اصرار داشته باشند، باز هم ما پیروزیم؛ چون به دست خودشان از عرصه های اجتماعی حذف می شوند و درگیر دغدغه ها و گرفتاری ها و بدبختی های خودشان خواهند بود. خانواده ضعیف نقشی در جامعه نخواهد داشت و استعدادها و توانمندی های اعضای تشکیل دهنده اش در کشکمکش ها و درگیری ها برای تأمین نیازهای اولیه هدر می رود. مستحکم ترین خانواده ها، خانواده های مذهبی و ولایتی هستند و سازنده جامعه آینده، همین خانواده ها و فرزندان جوانشان خواهند بود.<br> text/html 2014-05-24T16:00:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده تذکر لسانی هرگز بی تأثیر نیست http://bloodmoney.mihanblog.com/post/201 وقتی می گوییم تذکر لسانی بدهید، اولین جوابی که می شنویم این است که اثر نمی گذارد. این یعنی نفی انسانیت انسان؛ که هم اثرپذیر است و هم اثرگذار؛ یعنی هر تصمیمی که می گیرد و هر کاری که می کند، تحت تأثیر عواملی بیرونی است؛ همزمان، سازنده یک سری عوامل بیرونی است برای تصمیم ها و کارهای دیگران. بنابراین، باید گفت که <b>تذکر لسانی هرگز بی تأثیر نیست.</b><br><br>رسانه ی آمران به معروف و ناهیان از منکر، همان کسانی هستند که تذکر می گیرند. خانمی که تذکری محکم و جدی در مورد حجابش یا رفتارش می گیرد، یا آقایی که تذکری در مورد نگاهش یا کردارش می گیرد، همه دوستان و آشنایان و همکلاسی ها و همکاران و همسایه ها و همسفران تاکسی خود را از این موضوع مطلع می کند. حتی اگر به ما دشنام بدهد و تمسخرمان کند، پیامی که مد نظر ماست به جامعه منتقل می شود و آن پیام این است که <b>شایسته است که همه مردان و زنان این کشور حجاب و عفاف و حیا و غیرت داشته باشند</b> و هر کس از این کردار درست روی بر می گرداند، در واقع از حضور در این جامعه استعفا داده است.<br> text/html 2014-04-30T04:30:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده تا همه نخواهند، نمی شود! http://bloodmoney.mihanblog.com/post/200 تنفس برای دریافت اکسیژن است؛ لکن همراه با اکسیژن، مقادیر زیادی چیزهای به درد نخور هم تنفس می کنیم که بعضی هاش -مثل نیتروژن- را پس می زنیم و بعضی هاش -مثل ریزگردها و دود ماشین و سیگار و ...- را هم جذب می کنیم که گاهی عوارض و عواقب آنی و مستقیم دارد -مثل وقتی سرفه می کنیم یا چشم و گلویمان می سوزد یا سردرد می گیریم- و گاهی عوارض و عواقب غیرمستقیم و طولانی مدت دارد؛ مثل کندذهنی یا افسردگی و عصبانیت یا سرطان یا سکته یا...<br><br>این معضل وقتی حل و فصل می شود که جامعه اراده ای در این زمینه و در این راستا داشته باشد. (اینکه وقت و بی وقت، در محل کار و مهمانی، در خانه و خیابان، غر می زنیم و به بالا و پایین مملکت فحش می دهیم و نفرین می کنیم، این اسمش اراده و خواست جمعی برای حل مشکل نیست.) اگرچه ناراضی و معترض هستیم، ولی باز با خودروی تک سرنشین در خیابان ها تردد می کنیم و ماسک نمی زنیم و فاجعه این که بعضی ها سیگار هم می کشند! (حماقت در این حد که به تازگی برخی مادرهای نسل آینده این مملکت هم با افتخار سیگار می کشند!)<br><br>برخورد ما با فرهنگ هم همین گونه است. وقتی یک اراده و خواست عمومی در جامعه وجود نداشته باشد، نباید انتظار تحولی مثبت در فرهنگ داشته باشیم. یعنی اگر بنا داریم کاری برای فرهنگ بکنیم، قدم اول این است که جامعه نسبت به فرهنگ حساس تر شود و اراده و خواستی جمعی برای اینکه کاری برای فرهنگ بکنیم ایجاد شود. بدین ترتیب، زمینه فراهم می شود برای اینکه حرکت چشمگیر مثبتی اتفاق بیفتد.<br><br>امر به معروف و نهی از منکر کارآمدترین ابزار برای اصلاح جامعه است؛ چه در زمینه فرهنگ و چه در زمینه های دیگر. همین آلودگی محیط زیست و یا ترافیک هم راه حلی بهتر از این ندارد. دلیلش چیست؟ دلیلش همان است که عرض شد: اراده و خواست جمعی جامعه برای تغییر مثبت؛ که با امر به معروف و نهی از منکر، به بهترین شکل ایجاد می شود و به جریان می افتد. إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ...<br><br><hr>سوره رعد، آیه 11: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» (آدمی را فرشتگانی است که پیاپی به امر خدا از رو به رو و پشت سرش می آیند و نگهبانی اش می کنند. خدا چیزی را که از آن مردمی است، دگرگون نکند؛ تا آن مردم خود دگرگون شوند. چون خدا برای مردمی بدی خواهد، هیچ چیز مانع او نتواند شد و ایشان را جز خدا هیچ کارسازی نیست.)<br> text/html 2013-12-14T04:30:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده نتایج "ظریف" مذاكرات http://bloodmoney.mihanblog.com/post/197 <i>پیش از نوشت: این نوشته برای نشریه <a href="http://basijut.ir/" target="" title="پایگاه اینترنتی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران">بسیج دانشجویی دانشگاه تهران</a> نوشته و در <a href="http://basijut.ir/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/72.pdf" target="_blank" title="دریافت فایل شماره 72 نشریه سپیدار">شماره 72 سپیدار</a> منتشر شد. نوشتن مطلب برای نشریه بسیج دانشجویی، آن هم بعد از حدود چهار سال محرومیت از فعالیت مستقیم برای نشریات بسیج دانشجویی، توفیقی بود كه به لطف دوستان دست داد و من هم سعی كردم شاكر باشم و به نحو احسن انجام وظیفه كنم. امیدوارم مفید باشد و مقبول افتد.<br><br></i><div align="center">***<br></div><br>توافق ایران و 1+5 در ژنو، آنقدر ابعاد پیچیده و گسترده و عمیق دارد که فکر نمی کنم به این زودی ها کسی بتواند ارزیابی کامل و درستی از آن ارائه دهد؛ ولی می توان با روزها و ماه ها همراه شد و کم کم گوشه هایی از آن را باز کرد.<br><br>1. پیش از پرداختن به نقد محتوای توافق، بد نیست به پرسش های مهمی پاسخ بدهیم؛ پرسش هایی نظیر این که: علت تلاش های غرب برای ادامه دادن مذاکرات تا رسیدن به یک توافق با ایران چیست؟ آیا قطع مذاکرات و تشدید تحریم ها نمی توانست روش بهتری برای بسیج افکار عمومی جهان علیه ایران و انزوای بین المللی و ورشکستگی اقتصادی ایران و بهانه ای برای حمله بیشتر به مردم بی گناه فلسطین و شهرک سازی در سرزمین های اشغالی و فتنه انگیزی بیشتر در سوریه باشد؟<br><br>غرب حتی پیش از دولت آقای روحانی هم تلاش می کرد که با ایران به توافق برسد و با اینکه در آن زمان، ایران حتی کوچکترین عقب نشینی هم نشان نمی داد، از پیگیری مذاکرات دست بر نداشت. علت این این تلاش و این توافق این است که همه فشارهای اقتصادی و سیاسی که بر ایران وارد کردند، به سوی خودشان بازتاب پیدا کرده و ایران –با وجود همه این فشارها- با شتاب زیادی پیشرفت می کند و روز به روز قدرتمندتر و اثرگذارتر می شود و نشانه ای هم از تحقق اهداف تحریم ها نیست؛ اهدافی چون شوراندن ملت علیه نظام و تسلیم شدن حاکمیت ایران زیر فشارهای داخلی و خارجی و برچیده شدن مانعی به نام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر سر راه برقراری نظم نوین جهانی.<br><br>بنابراین، غرب در پی تغییر در نحوه برخورد با ایران است و ما باید بدانیم که عاقبت این توافق، هر چه که باشد، دشمنی مستکبرین عالم با ما نه تنها کمتر نمی شود، بلکه روز به روز بیشتر هم می شود و ما هم باید روز به روز برای موقعیت های دشوارتر و پیچیده تر از وضعیت امروزی خودمان آماده شویم. آیا به این موضوع فکر کرده ایم که اگر همه تحریم های اقتصادی برداشته شد و همه حقوق هسته ای ایران به رسمیت شناخته شد، بعد از آن، استکبار چگونه با ما دشمنی خواهد کرد؟<br><br>2. مردم ما در جریان توافق سعدآباد و آنچه بعد از آن رخ داد، تا امروز، تجربه های خوبی به دست آورده اند که فراموش هم نشده و در موقعیت های مناسب، از این تجربه ها استفاده خواهد شد. مردم ما به خوبی می دانند که غرب قابل اعتماد نیست؛ صداقت ندارد؛ فریبکار و کارشکن است؛ هرگز به حقوق ملت ها احترام نمی گذارد؛ و ...<br><br>با وجود این تجربه ها، ملت ما به این شکل از دیپلماسی اعتماد کرده و به نظاره نشسته تا ببیند نتیجه این اعتماد چه خواهد شد. طبعاً هر زمان که این دیپلماسی ناکارآمد جلوه کند یا مردم احساس کنند که حقوقشان نادیده گرفته شده و دستاوردهای یک دهه صبر و مقاومتشان در معرض خطر قرار گرفته، دست از این اعتماد بر می دارند و راه دیگری انتخاب می کنند.<br><br>ایران یک بار تعلیق را شکسته و باز هم می تواند بشکند. شاید آن روزی که ما کمتر از 20 سانتریفیوژ داشتیم، تعلیق به معنای از دست دادن همه چیز و توقف کامل حرکت ما بود؛ ولی امروز که ما 20 هزار سانتریفیوژ به اضافه یک دهه تجربه و دانش روزآمد و فناوری بومی داریم و صرفاً برای رفع و رجوع مشکلاتی که برایمان ایجاد کرده اند، حاضر به محدود کردن فعالیت های خودمان شده ایم، قطعاً این محدودیت به معنای از دست دادن همه چیز و توقف حرکت یا بازگشت به عقب نیست.<br><br>غرب باید بداند که چنانچه ایران به این نتیجه برسد که اقدامات داوطلبانه اش برای اعتمادسازی بدون پاسخ مثبت خواهد ماند، توافق ژنو به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که توافق سعدآباد دچار شد؛ یعنی قطع همکاری داوطلبانه و فراقانونی با 1+5 و حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی و در پی آن، جهش باورنکردنی در دانش و فناوری و پیشرفت برنامه هسته ای، قدرتمندتر شدن و اثرگذارتر شدن ایران در عرصه جهانی و پشیمانی دوباره سیاستمداران غرب؛ همچون پشیمانی امروزشان به خاطر نپذیرفتن پیشنهادات ایران در زمانی که حتی به داشتن 3 سانتریفیوژ هم قانع شده بود!<br><br>3. امروز نخبگان ما باید تلاش کنند که گام های بعدی این مذاکرات به گونه ای رقم بخورد که حقوق مسلم ملت به رسمیت شناخته شود و برنامه هسته ای کشور برای رسیدن به بلندترین قله های دانش و فناوری پیگیری شود. نقد و بررسی این توافق و گام های بعدی در جای خود ضروری است؛ ولی وظیفه ای که به دوش نخبگان گذاشته شده، به نقد این توافق محدود نمی شود.<br><br>ای کاش کسانی که می گفتند –هر چند، هنوز هم می گویند- بی تدبیری علت اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است، تا این به اندازه به نتایج این مذاکرات دل خوش نمی کردند. متأسفانه گزارش صد روزه دولت چیزی جز توجیه کم کاری در این صد روز و مقصر خواندن دولت قبلی –نه دولت های قبلی!- و بزرگنمایی این توافق و دستاوردهای روانی آن در بر نداشت. اکنون نخبگان باید به روشنگری بپردازند تا مردم بدانند که همه چیز به مذاکرات و این توافق و تحریم ها وابسته نیست و بر خلاف آنچه نمایش داده می شود، کلید رفع و رجوع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، حل مناقشه پرونده هسته ای کشور نیست؛ چون لزوماً حل این مناقشه باعث برچیده شدن تحریم ها و فشارهای سیاسی بر کشور نخواهد شد و چه بسا دشمن از مسیر دیگری بخواهد دشمنی بیشتری علیه ملت ایران بروز دهد.<br><br>ما برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیاز داریم به اصلاح ساختارهای قانونی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی؛ به گونه ای که زمینه برای تولید ملی فراهم شود. ما باید به سبک زندگی ایرانی شیعی بپردازیم و دست از مصرف گرایی و لذت پرستی و اسراف و تبذیر برداریم. ما به اخلاق و تقوای الاهی در اقتصاد و سیاست نیاز داریم. ما به بصیرت و صبر در مواجهه با مشکلات و فتنه های زمان نیاز داریم. ما بیش از هر چیز، به چنگ زدن به ریسمان الاهی وحدت بر مدار ولایت نیاز داریم. نباید تصور کنیم که مبارزه تمام شده یا روزی تمام خواهد شد. انقلابی که ملت ایران آغاز کرده، تا استقرار حکومت جهانی اسلام زیر پرچم صاحب الزمان (عج) ادامه دارد؛ ان شاء الله!<br> text/html 2013-11-10T10:30:00+01:00 bloodmoney.mihanblog.com نویسنده از امروز، در سپاه حسین زمان باشیم http://bloodmoney.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><b>.: السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه بمهجته :.</b><br></div><br>قیام مولایمان حسین بن علی علیه السلام قدم به قدم و نفس به نفس، جلوه حكمت الاهی است؛ هر چند همه وقایع جهان آفرینش اینگونه است؛ اما جلوه ای كه این واقعه عظیم دارد، بی بدیل است.<br><br>كاش حقیقت نداشت؛ كاش قصه بود؛ كاش افسانه بود. در تاریخ كشتارهای بی رحمانه و هتك حرمت های گستاخانه و اسارت های غریبانه كم نداریم؛ اما چنین كارهایی، با گل های سرسبد خلقت، با پاره های تن نبی اكرم، به دست پیروان دین... هیهات... هیهات...<br><br>در جریان قیام سید الشهداء علیه السلام، همه خوبی ها و خوب ترین های عالم در برابر همه بدی ها و بدترین های عالم قرار گرفتند و قدم به قدم این جریان، نمایان كننده آزمون های حساس و دشوار الاهی شد -آزمون هایی كه ما هر روز با مانندهای آن مواجه هستیم، اما متوجه و متذكر به این مواجهه نیستیم- و شكست ها و پیروزی های شخصیت های این قصه، الگویی شد برای اینكه بتوانیم خودمان را ارزیابی كنیم و بدانیم كه چه باید بكنیم؛ اتمام حجتی شد برای اینكه بهانه جویی نكنیم و مدد بگیریم و حركت كنیم، تا به مقصد برسیم؛ بدانیم كه ماندن، مایه خسران است و حركت كردن، مایه سعادت؛ و كانون جذابی شد برای تجمیع قلب ها و احساس ها و اراده ها و حركت ها، بر ریسمان الاهی، بر محور ولایت اولیای الاهی، بر محور عزت و سعادت دنیوی و اخروی، بر محور رضا و رضوان پروردگار...<br><br>قصه ی این نمایش بی بدیلِ مواجهه ی خیر و شر، به هر دل پاكی می نشیند و درس ها و عبرت های آن، بر هر قلب زنده ای اثر می كند. حتی كسانی كه معرفتی هم نسبت به سیدالشهداء علیه السلام ندارند، با یاد این واقعه آرامش می یابند و با آن انس می گیرند و به اندازه ظرف وجودشان از آن بهره می برند. اینگونه است كه محبت و عشق حسین بن علی علیه السلام -كم و زیاد- در دل ها شكل می گیرد و سفره ی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تا این اندازه گسترده می شود؛ تا این اندازه كه در تاریخ نوشته شده، و تا این اندازه كه امروز می بینیم.<br><br>ما یقین داریم كه هر كس كه سر سفره سیدالشهداء علیه السلام بنشیند، به اندازه ظرف وجودش بهره می برد؛ اما ما و دیگران باید متذكر باشیم كه به همان اندازه كه سر این سفره راهمان می دهند و به ما معرفت می دهند و به ما محبت می ورزند، باری هم بر دوشمان قرار می دهند و مسئولیتی به گردنمان می نهند كه با نیرویی كه عشق حسین علیه السلام و گریه بر مصیبت او به ما می دهد، می شود از عهده آن برآمد.<br><br>اگر بار سنگینی به دوشمان نهاده اند، از طرفی، نیروی برداشتن و به مقصد رساندن را هم به ما داده اند؛ راه را هم به ما نشان داده اند و ما را از خطرهایش و پستی و بلندی هایش آگاه كرده اند؛ پاداش خوبی هم برای رساندن این بار به مقصد وعده داده اند. از طرفی، بیم در راه ماندن و گمراه شدن و به دست راهزنان هلاك شدن را هم به ما داده اند.<br><br>جامعه ما گرفتاری های زیادی دارد. زندگی های آرام و دلنشین و باصفای ایرانی ها كم كم دارد رنگ می بازد و آشفته و بی روح و بی ثمر می شود. بی اصولی و بی معیاری، بی هدف بودن و بی آرمان زندگی كردن، فكر نكردن، نصیحت نشنیدن، بی تفاوتی و بی دغدغگی... كم كم جامعه دارد با آتش زیر خاكستر این سبك زندگی می سوزد و فرو می پاشد. بدحجابی، بدلباسی، بی عفتی و بی حیایی، فخرفروشی، غرور و تكبرورزی، حرام خوری، لذت طلبی، پول پرستی...<br><br>به كجا می رویم؟ چه سرنوشتی پیش خواهد آمد اگر جلوی گسترش این همه فساد گرفته نشود؟ من و شما در این جامعه می خواهیم زندگی كنیم: جایی كه هر روز و هر ساعت و هر لحظه، گناه در آن بیشتر می شود و ظلمت در آن پراكنده می شود و نور از آن رخت بر می بندد؟! كارد به استخوان نرسیده؟! تا كجا باید پیش برود تا تلنگری بخوریم و به خودمان بیاییم و دست به كار شویم؟ وقتی كه دیگر دیر شده؟! به امید كی و چی نشسته ایم؟ نكند امید داریم كه شیطان دست از وسوسه گری بردارد تا شاید جامعه خود به خود اصلاح شود؟!<br><br>سكوت در برابر گناه، سكوت در برابر فساد، سكوت در برابر جهل، سكوت در برابر مستی لذت و ثروت و قدرت، سكوت در برابر ظلم، سكوت در برابر انحراف... این ها، روش سیدالشهداء نیست؛ این ها، مقابله با سیدالشهداء است؛ این ها، خیانت به سیدالشهداء است... این سكوت ها یعنی همراهی با یزید زمان و جنگ با حسین زمان و به اسارت بردن زینب زمان...<br><br>خاصیت مكتب سیدالشهداء علیه السلام این است كه فرصت قدم نهادن در مسیر قیام عاشورا را فراهم می كند. معجزه خون حسین، گرد هم آوردن انسان ها سر سفره عزای حسینی است و تكلیف ما، استفاده از این فرصت برای امر به معروف و نهی از منكر، برای آگاه كردن مردم، برای بیم و امید دادن به مردم، برای راه نشان دادن به مردم، برای جلوگیری از گناه و فساد و انحراف و ظلم و جهل و اسارت نفس است.<br><br><b>برای نجات جامعه، هیچ راه و روشی كارآمدتر از امر به معروف و نهی از منكر وجود ندارد. با امر به معروف و نهی از منكر، در مسیر سیدالشهداء قدم برداریم؛ با امر به معروف و نهی از منكر، در سپاه حسین زمان، مهدی فاطمه علیه السلام قرار بگیریم و پاسدار حرم رسول الله باشیم... از امروز، امر به معروف و نهی از منكر كنیم.<br><br></b><hr><b>پی نوشت؛ چند شعر عاشورایی:<br></b><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/130" target="_blank" title="">• مکن ای صبح طلوع (نسخه ی کامل تر)</a> <i>(تركیب بندی محكم و زیبا از آقای جلالی)</i><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/176" target="_blank" title="">• تركیب بند «با کاروان نیزه»</a> <i>(تركیب بندی از استاد علیرضا قزوه)</i><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/129" target="_blank" title="">• امشب شهادت نامه ی عشاق امضا می شود</a> <i>(شعری از استاد حبیب الله چایچیان)</i><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/128">• ای بانی عزای محرم بیا</a> <i>(غزلی در گفتگو با امام زمان عجل الله فرجه و دعوت حضرت به خیمه عزای حسینی)</i><br><b>و چند مطلب عاشورایی از گذشته:</b><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/177">• خلق و خوی نبوی و شجاعت حیدری</a> <i>(در بصیرت و شجاعت وجود نازنین علی اكبر بن الحسین علیه السلام)</i><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/47">• حسینی هستیم و تا ابد حسینی می مانیم</a> <i>(نجوایی با عقیله بنی هاشم، زینب كبری سلام الله علیها، بعد حوادث تلخ عاشورای عام الفتنه)</i><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/40">• ادب</a> <i>(در تمجید ادب جناب حرّ نسبت به بانوی دو عالم، خانم فاطمه زهـرا سلام الله علیها)</i><br><a href="http://bloodmoney.mihanblog.com/post/43">• ما اهل کوفه نیستیم...</a> <i>(تلنگری برای اینكه بصیرت داشته باشیم در برابر فتنه و فتنه گران زمان)</i><br><br>