تبلیغات
خـون بهـا - ای امیر عرفه...
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
ای امیر عرفه...

ای امیر عرفه دست من و دامانت / جان به قربان تو و گردش آن چشمانت
ای امیر عرفه حال مناجات بده / بر گدای حرمت وقت ملاقات بده
ای امیر عرفه دیده ی پرآب بده / دل بی تاب مرا با نگهت تاب بده
ای امیر عرفه بر سر راهت گردم / گر بیایی به خدا دور سرت می گردم
ای امیر عرفه تنگ غروب است بیا / سر زدن بر فقرا سرزده خوب است بیا
ای امیر عرفه حامی زهرا برگرد / جان زهرا دگر از خیمه صحرا برگرد
ای امیر عرفه بر رخ من خنده بزن / جان زینب بده روز عرفه پاسخ من
ای امیر عرفه روح مناجات تویی / مشعر و سعی صفا، مروه و میاقات تویی
ای امیر عرفه ناز مکن چهره نما / از پس پنجره در باز مکن چهره نما
ای امیر عرفه ذکر مدام است بیا / کار این عاشق دلخسته تمام است بیا
ای امیر عرفه دیدن رویت عشق است / مردن امشب به خدا بر سر کویت عشق است
ای امیر عرفه فیض دمت را قربان / دل دریایی لبریز غمت را قربان
ای امیر عرفه در عرفاتی امروز / یا که در علقمه ی شاه فراتی امروز
ای امیر عرفه هیئت ما نیز بیا / روضه ی تشنه کنار لب دریاست بیا
ای امیر عرفه جان گل یاس بیا / قدمی رنجه نما روضه ی عباس بیا
ای امیر عرفه شرح بده خود بر من / سر عباس کجا ضرب عمود آهن...

آخرین مطالب