تبلیغات
خـون بهـا - معیارهایی برای انتخاب بهتر (2)
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
معیارهایی برای انتخاب بهتر (2)

به نظر می رسد بعضی ها در رویای معجزه اقتصادی به سر می برند و فكر می كنند با تعیین رییس جمهوری كه توان اجرایی اش فلان قدر باشد، اقتصاد كشور در یك چشم به هم زدن درست می شود. تصور اینكه می شود در كشور یَك كار خفن اقتصادی انجام داد، تصور غلطی است. كشور ما دارای اینرسی بالایی در اقتصاد و فرهنگ است و هیچ كس نمی تواند ادعا كند كه می شود در این كشور معجزه كرد و یك شبه ره صد ساله رفت.

رویای اینكه اگر فلان كس رییس جمهور بشود، با توان اجرایی بالایی كه دارد و سابقه مدیریت خوبی كه دارد، كشور گلستان می شود و اگر او نیاید، همه چیز خراب می شود -چه آن فلانی رییس جمهور بشود چه نشود- خیلی زود به یك كابوس تبدیل می شود. قرار نیست با رییس جمهور شدن یكی از این نامزدها مملكت گلستان شود و با رییس جمهور شدن دیگری مملكت جهنم!

یك عده هم پیگیر تغییر گفتمان با تغییر رییس جمهور هستند. درست است كه رییس جمهور در گفتمان حاكم بر كشور اثرگذار است، ولی قرار نیست گفتمان كشور همان گفتمان رییس جمهور باشد. مگر این نظام رهبری ندارد كه ما از رییس جمهور گفتمان می خواهیم؟! اگر در گذشته رییس جمهورها توانسته اند گفتمان درست كنند، ایراد از نخبگان و مردم بوده است؛ وگرنه رییس جمهور كه باشد كه برای كشور گفتمان تعیین كند؟!

نباید فراموش كنیم كه داریم «رییس جمهور» انتخاب می كنیم. رییس جمهور شخصی است با وظایف مشخص و اختیارات محدود كه با فرصت ها و ظرفیت های موجود می تواند صرفاً یك مقدار مشخصی پیشرفت -و نه بیشتر از آن- به وجود بیاورد؛ البته اگر توفیق داشته باشد. انتظارات و توقعات بی مورد و بی اندازه، ما را در انتخاب به اشتباه می اندازد؛ بعد از انتخاب هم در همراهی سست می كند.

اشتباه دیگری كه بعضی ها مرتكب می شوند، تك بعدی و تك معیاری نگاه كردن است. توانمندی اجرایی كه مورد تأكید رهبری است، تنها یكی از معیارهاست. بنابراین، ممكن است كسی اصلح باشد كه از نظر توانمندی اجرایی در بالاترین سطح نباشد و از این نظر، صرفاً در یك سطح قابل قبولی باشد. پس، هنر این است كه بتوانیم بین همه ملاك ها و معیارها، یك تعادل و توازن ایجاد كنیم و كسی را انتخاب كنیم كه برایند بهتری نسبت به بقیه داشته باشد.

اشتباه دیگر هم نفهمیدن یا بد فهمیدن ملاك ها و معیارهاست. مقام معظم رهبری فرمودند كسی كه نامزد می شود، از عهده كار اجرایی سنگین رییس جمهوری بر بیاد و ترجیحاً از رییس جمهورهای پیشین در این زمینه بهتر باشد. این به هیچ وجه معنی اش این نیست كه كسی باید انتخاب بشود كه از نظر توان كار اجرایی از همه برتر باشد.

رییس جمهور، باید یك مدیر به معنای واقعی باشد. تا امروز كسانی كه در این كشور رییس جمهور شده اند، از دانش روزآمد مدیریت و شیوه های كارآمد تصمیم سازی و تصمیم گیری بی بهره بوده اند. كشور ما در دانش و فناوری رشد چشمگیری داشته و این رشد با شتاب زیادی ادامه خواهد داشت. چنین كشوری باید با دانش روزآمد مدیریت شود. رابطه صنعت و دانشگاه باید بازتعریف شود. رابطه دانشمندان و كارشناسان كشور با نظام باید بازتعریف شود تا از ظرفیت هایشان استفاده شود. نسبت حاكمیت و احزاب باید مشخص بشود تا وضعیت احزاب در كشور به سر و سامان برسد و احزاب به جای اینكه ترمز كشور باشند، موتور محرك كشور باشند. دانشگاه ها هم به تحول نیاز دارند. این ها و مواردی از این دست، معیارهایی است كه مردم عادی به آن توجهی ندارند و این وظیفه نخبگان است كه به آن بپردازند؛ ولی متأسفانه نخبگان هم چندان به فكر این موضوعات نیستند.

آخرین مطالب