تبلیغات
خـون بهـا - نباید فراموش كنیم كه داریم «رییس جمهور» انتخاب می كنیم
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
نباید فراموش كنیم كه داریم «رییس جمهور» انتخاب می كنیم

یادم هست كه پیش از انتخابات سال 88، یكشنبه شبی در یك جلسه مذهبی حضور داشتم كه افراد زیادی هم حاضر نبودند؛ شاید حدود 10 نفر. در پایان جلسه، درباره انتخابات بحثی بین حاضرین به وجود آمد كه من خیلی خوشم نیامد و در بحث شركت نكردم. میزبان جلسه كه متوجه ناراحتی من شده بود، موقع خداحافظی، با همان حنجره جراحی شده كه اجازه صحبت كردن به او نمی داد، به زحمت زیاد به من حرفی زد كه جوابی بر نق و نوق های برخی از حاضرین و سینه چاك دادن های برخی دیگر بود. فكر می كنم بد نباشد در قالب اولین مطلبی كه درباره انتخابات ریاست جمهوری 92 می نویسم، به آن اشاره كنم.

نكته این بود كه نباید فراموش كنیم كه داریم «رییس جمهور» انتخاب می كنیم؛ «رییس جمهور»!

این نكته ایشان باعث شد من متوجه باشم كه احمدی نژاد قرار نیست در ذهن من جایگاهی فراتر از جایگاه یك رییس جمهور -با تعریف صحیح و دقیقش- باشد. احمدی نژاد در ذهن بعضی ها كه فراموش كرده بودند كه دارند «رییس جمهور» انتخاب می كنند، چنان بالا رفت و بالا رفت، كه با اولین لغزش، چنان با مخ زمین خورد كه چیزی از او باقی نماند! روی برگرداندن خیلی ها از احمدی نژاد، مثل روی آوردنشان به اوست. همان طور كه بدون بینه (كشكی!) به او عزت و اعتبار دادند، بدون بینه هم او را ذلیل و منفور كردند.

در ذهن ما، هر كس باید در جایگاهی متناسب با خودش قرار گیرد. اگر به شخصیتی بیش از قدر و منزلتش ارزش و اعتبار بدهیم، ظلم كرده ایم؛ اگر هم كمتر از قدر و منزلتش به او بها بدهیم، ظلم كرده ایم. شیعه ی علی بن ابیطالب، در همه شئونات عادل است؛ حتی در باورهای ذهنی اش؛ حتی در علاقه و نفرت نسبت به دیگران...

آخرین مطالب