تبلیغات
خـون بهـا - پیام 22 بهمن 91: مردم قدرت تشخیص و تمیز دارند!
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
پیام 22 بهمن 91: مردم قدرت تشخیص و تمیز دارند!

یادم می آید كه 22 بهمن 83 كه آخرین 22 بهمن در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود، همراه خانواده رفته بودیم راهپیمایی و به میدان آزادی هم نزدیك بودیم. وقتی سخنرانی سید محمد خاتمی شروع شد، جمعیت شروع كرد به متفرق شدن و دور شدن از میدان آزادی و از این طرف و آن طرف صدای غرولند كردن و غر زدن مردم به خاتمی شنیده می شد.

22 بهمن بعدی كه اولین 22 بهمن دولت احمدی نژاد بود، خودم تنهایی تا میدان آزادی رفتم. تا آن موقع من هیچ راهپیمایی به این شور و حرارت ندیده بودم. احمدی نژاد داشت سخنرانی می كرد و من هم روی یك بلندی ایستاده بودم و به جمعیت اطرافم نگاه می كردم. همین طور جمعیت می آمد.

من اولین 22 بهمن دولت اصلاحات یادم نیست ولی یك كسی كه یادش بود گفت كه همان شور و هیجانی كه در اولین 22 بهمن دولت احمدی نژاد بود، در اولین 22 بهمن دولت خاتمی هم بود. همان موقع با خودم گفتم نكند كه آنچه كه در آخرین 22 بهمن دولت خاتمی دیدم، در آخرین 22 بهمن دولت احمدی نژاد هم ببینم؟!

شك ندارم كه حضور مردم در 22 بهمن گذشته بسیار پرشورتر بود نسبت به حضور مردم در 22 بهمن 83؛ ولی به نظرم رسید كه همان بی تفاوتی كه نسبت به سخنرانی خاتمی در آن دوره وجود داشت، در این دوره هم نسبت به سخنرانی احمدی نژاد وجود داشت. بازی روزگار اینگونه است دیگر! منتخب شدن و محبوب شدن سخت است؛ منتخب ماندن و محبوب ماندن خیلی خیلی سخت تر! ...

22 بهمن، همیشه نشانه پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده و هست. همیشه تریبون «نه» مردم به مستكبرین، به خصوص امریكا بوده و هست. همیشه عرصه نمایش وحدت ملت، با محوریت ولایت بوده و هست... ولی 22 بهمن 91، پیامی داشت كه دست كم برای من تازه بود. مردم نشان دادند كه قدرت تمیز دارند؛ قدرت تفكیك میان فرصت ها و تهدیدها دارند؛ قدرت شناخت مصلحت ها دارند؛ مردم می دانند كه هر سخن جایی و هر نكته مكانی دارد؛...

همین كه این فشار اقتصادی و این درگیری های سیاسی باعث نمی شود كه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن كمرنگ شود، همین نشان می دهد كه مردم به خوبی می دانند كه مشكلات كشور و تهدیدهایی كه با آن روبرو هستیم چیست و در برابر هر یك باید كی و كجا و چگونه عمل كنند.

مردم بنا به دلایلی به انقلاب و ارزش هایش پایبند هستند و برایش همه جور فداكاری می كنند كه هیچ ربطی به هویج و چماق دشمن ندارد؛ هیچ ربطی به آجیل شب عید ندارد؛ هیچ ربطی به قهر و آشتی مسئولان ندارد؛ هیچ ربطی به اشخاص ندارد؛... شاید حركت ملت به سوی ارزش ها و آرمان هایش گاهی تند و كند شود، ولی متوقف یا منحرف نمی شود.

آخرین مطالب