تبلیغات
خـون بهـا - بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید...
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید...

می خواستم این شعر را جایگزین شعر «زین گونه ام كه در غم غربت شكیب نیست...» كنم؛ اما خیلی طولانی است. برای همین، به عنوان یك مطلب منتشرش می كنم.

*****

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره‌ی زندان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگ است
هم از زندگی است اینک ز خاموش نفیرید

مولوی

آخرین مطالب