تبلیغات
خـون بهـا - عشق محمد (ص) بس است و آل محمد (ص)...
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
عشق محمد (ص) بس است و آل محمد (ص)...

وقتی خبر اهانت دوباره به ساحت مقدس پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) به گوشم خورد، در دلم گفتم، بر رسول گرامی اسلام (ص) روزگاری گذشته است كه در آن، شكمبه شتر از بام ها به سر و روی نازنین حضرتش می ریختند و آن روزها، بانوی خانه پیامبر (ص) و دختر گرامی ایشان، غبار از سر و روی مبارك آن حضرت پاك می كردند و پیراهنش را می شستند و معطر می كردند و تصدقش می رفتند. امروز یك و نیم میلیارد مسلمان به عزای اهانت به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) نشسته اند و عده ای هم كه بیدارترند، برای رساندن عاملان این اهانت به سزای عملشان، به پا خاسته اند.

توهین، هر صورتی و هر شدتی كه داشته باشد، چیز تازه ای نیست. اگر قرار بود نورش با این اهانت ها خاموش شود، تا كنون شده بود. هر چه می گذرد، پیامبر گرامی اسلام (ص)، رحمت للعالمین تر می شود؛ حبیب الله تر می شود؛...

در پشت صحنه، هر كس كه هست، هر جریانی كه هست، هر تفكری كه هست، هر تحلیل و راهبردی كه هست، دارد به وضوح نشان می دهد كه نه عقلش به مقابله قد می دهد، نه مهرش به دل می نشیند، نه غیض و غضبش می ترساند، نه تهدیدش می هراساند، نه تیغش می برد، نه تطمیعش رضایت می بخشد، نه ...، نه ...

ببینید! عشق و محبت نسبت به پیامبر (ص) -و خاندانش- چه قدرتی به مسلمانان می دهد؛ چه وحدتی ایجاد می كند؛ چه حركتی به راه می اندازد؛ چه بصیرت بخش است؛ چه دشمن شكن است؛ چه شور انگیز است؛...

عشق محمد (ص) بس است و آل محمد (ص)...

آخرین مطالب