تبلیغات
خـون بهـا - نگاهی به اهمیت مذاكرات سوم خرداد
.: السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین :.
نگاهی به اهمیت مذاكرات سوم خرداد

مذاكرات سوم خرداد در بغداد در پیش روست و به اعتقاد من، مهم ترین موضوع آن، آن پیامی است كه جمهوری اسلامی ایران با جهت دهی به این مذاكرات به همه ملت ها و دولت های جهان داده است.

پیشرفت های ایران پس از انقلاب اسلامی، ایستادگی ملت و دولت در دوره دفاع مقدس، وفاداری مردم به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، امنیت و رفاه و آرامش در ایران و دستاوردهای دیگر، در چشم ملت ها جلوه كرد و این مردم حقوق خود را شناختند و فهمیدند كه چه ظلم هایی در حقشان شده است و همین باعث زمینه سازی برای وقوع انقلاب های مشابه شد. نشانه های وقوع انقلاب های اسلامی بعدی در منطقه، پیش از اینكه به چشم ما بیاید، به چشم امام انقلاب و رهبری فرزانه آمده بود و در مقابل، غرب این موضوع را رصد می كرد تا اینكه...

عراق و افغانستان به جایی رسیده بودند كه امیدی به بقای حكومت هایشان نبود. به ویژه، عراق در آستانه یك تحول بزرگ و ورود به دموكراسی بود. با وقوع انقلاب در عراق، یكی پس از دیگری، افغانستان، بحرین، كویت، یمن، اردن و عربستان سعودی، دومینوی انقلاب اسلامی را پیش می بردند. گسترش مردم سالاری دینی در منطقه اسلامی، برای غرب به معنی خداحافظی با همه منافعش در این منطقه بود. بنابراین غرب ناگزیر بود به نام دموكراسی وارد عراق شود و گذار عراق از دیكتاتوری به دموكراسی را به نام خود مصادره كند.

طرح های خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید تصاویر مبهمی از خاورمیانه آرمانی غرب بودند و خود غرب خیلی خوب می دانست كه تحقق این طرح ها امكان پذیر نیست. این طرح ها برای اجرا داده نمی شوند. بلكه برای جهت دهی به سیاست های داخلی و خارجی غرب و دولت ها داده می شوند. اگر به این طرح ها نگاه كنیم، ایران تجزیه شده، كردستان مستقل، بلوچستان آزاد، افغانستان و پاكستان تكه تكه شده، سعودی تجزیه شده و ...، همه این پیام را می رسانند كه غرب به دنبال كاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و هر دولت دیگری در منطقه با قرار دادن كشورها در رقابت با همسایگان بی شمار ضعیف و دردسرساز است.

از میزان اثرگذاری ایران بر عراق اشغال شده و بحران دیده امروز می توان فهمید كه اگر این كشور بدون دخالت غرب به سمت دموكراسی پیش می رفت، جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه در منطقه قدرت و نفوذ پیدا می كرد. اكنون می توان فهمید كه چرا غرب وارد عراق و افغانستان شد و این همه هزینه برای آن پرداخت. غرب با تشكیلات عظیم مطالعات استراتژیك و ارزیابی ها و نظرسنجی هایش در جهان به خوبی می داند كه حضورش در عراق و افغانستان با بودجه های سنگین نظامی و جنگ روانی و درگیری های سیاست خارجی چه هزینه های ایجاد می كند و چگونه اقتصاد این كشور را بحرانی می كند. ببینید جلوگیری از قدرت یافتن جمهوری اسلامی ایران در منطقه، تا چه اندازه برای غرب می ارزد كه حاضر است برای آن، این همه هزینه كند!

در این زمینه حرف های جدی دیگری هم باید زده شود. ورود غرب به عراق با ورود غرب به افغانستان چه تفاوتی داشت؟  سیاست های متفاوت ایران در برابر ورود غرب به عراق و افغانستان چه تأثیری داشت؟ ماجرای هسته ای ایران و آن تفاوت رویكردهای جمهوری اسلامی ایران در این باره چه تأثیری داشت؟...

شاید اگر غرب به عراق و افغانستان ورود نمی كرد، بیداری اسلامی یك دهه زودتر رقم می خورد. شاید هم این ورود غرب باعث تعجیل و تسریع بیداری اسلامی شد. در هر صورت، نكته ای كه من به آن اشاره دارم این است كه بدانیم چقدر اهمیت داریم و چقدر اثرگذار هستیم.

آخرین مطالب